VENTILATIE

Balansventilatie
Mechanische ventilatie en WTW

VENTILATIE

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mensen of dieren verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren en verse lucht aan te voeren.
De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bv. sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, stof, geurstoffen).
De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt voornamelijk af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) verontreiniging en van het aantal mensen die in die ruimten verblijven.

Spuiventilatie of luchten is niet hetzelfde als de hier genoemde ventilatie, maar heeft ten doel in korte tijd sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren of te spuien. Dit kan worden bereikt door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten. Deze manier van ventileren is bij een gemiddelde bewoning in combinatie met een goede isolatie en kierdichtheid, bijna altijd onvoldoende.

De soorten ventilatie in een huis kunnen we onderverdelen in 4 types:

Type A

  Bij deze vorm van ventileren

verlopen zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren.
Natuurlijke ventilatie vindt plaats via roosters in ramen en gevels, verder via geopende ramen of via aan- en afvoerkanalen. Door het meer of minder openen of sluiten van deze roosters en ramen is het mogelijk de natuurlijke ventilatie naar behoefte te regelen.

Type C

 Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten.

Type D

Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt.

Type B

 Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in de woning gepompt langs aanvoeropeni

ngen in leefruimten, slaapkamers, burelen, etc… De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten.