OPBOUW

jouw Energie is een bedrijf dat met name voor de particuliere bestaande markt, alles
aanbiedt om een woning energiezuinig te maken.

 • Begonnen in 2009 als webshop met veel buitendienst;
 • In 2010 opening van de eerste energiebesparingswinkel in het centrum van Uden;
 • Januari 2012 opening van het kantoor in Aalst Waalre;
 • Oprichting van de jouw Energie Holding BV;
 • Maart 2012 opening van de derde energiebesparingswinkel in Lommel, België;
 • Mei 2012 herstructurering volgens franchise marketing principes ‘jouw Energie – nieuwe stijl’;
 • 2012 – 2015 opzet verschillende zelfstandig werkende branches;
 • Januari 2016 afsplitsing bedrijfsmatige tak onder Industria Salutaris BV voor grote,
  niet particuliere systemen;
 • April 2016: opzet Energiebesparingscoöperatie Eenvoudig Duurzaam u.a.;
 • Q4 2016: start met uitgebreid scholingsprogramma voor Energie besparings
  adviseur.

Verandering

Waarom is het concept van jouw Energie na een zo snelle groei, binnen zo korte tijd
weer veranderd?
Juist die snelle groei is er de reden van dat jouw Energie moest veranderen, wil ze haar doelstelling waar kunnen maken. Die doelstelling is om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarvoor richten wij ons op vier sterke uitgangspunten:

 1. Onze doelgroep
  Omdat in Nederland en België veruit de meeste energie verbruikt wordt in de bestaande private woningen, is dat het gebied waar de meeste besparing te behalen valt.
  Daarom richten wij ons daarop.

 2. Onze prijs
  Daarnaast is gebleken dat er juist voor deze groep nauwelijks aanbieders op de markt te vinden zijn. Dit in tegenstelling tot bv. overheid en bedrijfsleven waar natuurlijk voor een installateur veel meer te verdienen valt vanwege de veel grotere bedragen die voor een dergelijk systeem gevraagd worden.
  Voor een particulier die toch bv. een warmtepomp of een balansventilatie wil laten installeren, liggen de prijzen – in navolging van de prijzen voor bedrijfsleven en overheid – onevenredig hoog. Met andere woorden: wil je een energiebesparende installatie laten plaatsen, betaal je meestal een erg hoge marge.
  jouw Energie heeft besloten om daar juist niet aan mee te doen. Wij hanteren een ander prijsbepalingssysteem: Onze prijzen worden bepaald door onze inkoopprijs die wij als
  bedrijf/groothandel bij onze leveranciers kunnen bedingen.
  Deze inkoopprijzen zijn altijd 80% van onze verkoopprijs. De overige 20% is onze winstmarge. En ook over deze winstmarge leggen wij volledige rekenschap af.

 3. Doe het zelf (onze klantgerichtheid)
  Ons derde uitgangspunt is dat we willen dat zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk energie kunnen besparen. En dat wil ook iedereen. Maar vaak ontbreekt het aan de kennis (wat moet ik het eerste doen, hoe kan ik dat (laten) maken) en vaak ontbreekt het geld. Een heel voor de hand liggende manier om deze vaak toch kostbare systemen te kunnen financieren is om (een groot gedeelte) van de installatie zelf uit te voeren. 
  jouw Energie biedt daarom altijd eerst gratis advies, en voor wie dat wenst, een gratis cursus hoe onze installaties door particuliere klanten zelf zoveel mogelijk geïnstalleerd kunnen worden. Mocht het onverwacht toch niet helemaal alleen lukken de installatie te maken, kunnen wij met eigen monteurs altijd bijspringen. 
  Wel doen wij steeds de eindafname en de ingebruikname, zodat de klant steeds een volledige garantie heeft.
  Wij begeleiden de klant bij het aanvragen van de mogelijke subsidies. Wij geven een uitstekende onderhoudsservice, die bestaat uit het volledig garanderen van de werking van een systeem, ongeacht wat er ook gebeurt.
  Alles wat een klant niet zelf kan doen, dat doen wij voor hem. Maar alles wat een klant wèl zelf kan doen, dat willen we hem ook graag zelf laten doen, zodat de klant eerder financieel een energiebesparend systeem zich kan veroorloven.
  Ook dat is jouw Energie: je eigen arbeidskracht!

 4. Ons verkoopsysteem
  jouw Energie is altijd al heel open geweest wat betreft haar prijsstructuur.
  Onze totale marge (winst bovenop onze inkoopprijs) ligt bij 23%, wat erg laag is in de installatiewereld. (gemiddeld ligt die marge tussen de 30 en 40%)
  jouw Energie werkt zonder vast aangesteld personeel. Onze verkopende leden werken op zelfstandige basis. Afhankelijk van de mate waarin de verkoper opleiding en ondersteuning nodig heeft, tot het moment waarop hij zelfstandig kan werken, ontvangt hij 7 tot 12% op de eigen verkoopomzet. Daarnaast kan een volledig zelfstandig werkende verkoper, mits hij alle daartoe nodige opleiding gevolgd heeft, ook weer nieuwe verkopers opleiden. Of een eigen vestiging openen, waarbij jouw Energie hem ondersteunt door de winkelinventaris ter beschikking te stellen. jouw Energie werkt met een zeer beperkt reclamebudget en vind haar klanten niet door reclames te schakelen in de reguliere media (wat heel erg veel geld kost), maar juist door de inspanning van haar verkopers en branche- en regio directors. Met folders te verdelen, mond-op-mond reclame, maar vooral door het kennismaken op persoonlijke basis, of door referentie van eerdere klanten breiden wij ons klantennet steeds verder uit.
  U kunt ons ook terugvinden aan onze stand op beurzen, markten en braderieën.
  jouw Energie werkt op basis van een online netwerk waarbinnen iedere verkoper direct en inzichtelijk zijn verkooporders kan plaatsen, zodat wij slechts een beperkte voorraad nodig hebben. Veelal leveren wij onze producten direct van de leverancier naar de klanten.
  Het enige waar jouw Energie niet op bezuinigt is de opleiding van haar personeel.
  Net zoals de klanten gebruik kunnen maken van een kosteloos cursusaanbod waarin hen uitgelegd wordt hoe onze systemen gemonteerd kunnen worden, doorloopt elke verkoper een zestal basisscholingen.
  Hierin wordt hem geleerd hoe onze producten werken, welke zaken in acht genomen moeten worden bij de klanten, hoe de ene aanpassing uitwerkt op de rest van het huis en welke volgorde een klant het best aan kan houden bij de renovatie en energiebesparingsmaatregelen.
  Deze scholingscyclus wordt voor de verkoper kosteloos aangeboden door jouw Energie. Een nieuwe verkoper doorloopt deze scholing binnen anderhalf tot drie maanden.
  Daarnaast leert hij van zijn persoonlijke coach (altijd een master sales representative) hoe hij in de werkelijke markt zijn verkopen moet realiseren.
  Heeft een nieuwe verkoper zich bewezen, dan kan hij zelf deze kennis op andere nieuwe verkopers overdragen. Verder worden er ook regelmatig cursussen georganiseerd in samenwerking met onze leveranciers. Deze opleidingen zijn optioneel voor wie zich in een betreffend systeem wil verdiepen. Hierin wordt dieper ingegaan op de betreffende systemen. De kosten voor deze opleidingen worden voor een groot gedeelte gedragen door de leveranciers, en door jouw Energie, zodat slechts een kleine bijdrage door de cursist betaald hoeft te worden, vaak zijn deze opleidingen voor de cursisten gratis.

Hoe kunt u beginnen?

 1. Begin met soulsearching
  Op de eerste plaats moet u bij uzelf nagaan of deze sector (de energiebesparingssector) en de daarbij horende technische kant wel bij u passen.
  Hebt u geen “feeling” met onze producten, dan wordt de verkoop heel moeilijk, omdat u dan veel meer moeite zult hebben om onze producten en hun werkwijze uit te leggen.
  Op de tweede plaats moet u voor uzelf nagaan of de verkoop van producten in het algemeen wel iets is dat bij u past. Vindt u het leuk om mensen aan te spreken, en hebt u een dikke huid en genoeg zelfvertrouwen om met teleurstellingen en afwijzingen om te gaan?
  Is dat niet het geval? Dan moet u er niet aan beginnen!
  Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat er mensen zijn die zo graag zelfstandig aan het werk willen, dat het ze niet uitmaakt wat dat werk dan is. Maar wees in dat geval eerlijk tegen uzelf. U investeert slechts veel tijd en moeite en legt daarnaast beslag op een groot gedeelte van de tijd van uw coach.
  Bij onvoldoende overeenstemming levert dit een hoop frustratie, zowel bij u als bij onze organisatie.

 2. Kijk welk gevoel onze organisatie u geeft
  Hebt u vertrouwen in onze organisatie? Zou u als klant zelf ons bedrijf liever een opdracht gunnen dan een ander bedrijf? Natuurlijk kunt u ons bedrijf nog niet helemaal kennen, maar u kunt wel inschatten of een bedrijf dat alles bovenstaande uitvoert, ook uw vertrouwen zou krijgen.
  Als u van uzelf denkt dat u een goede verkoper bent met voldoende technisch interesse, en u zou met ons bedrijf zelf ook graag in zee gaan als klant, dan staat niets verder in de weg om contact op te nemen met de MSR, de Master Sales Representative die u deze informatie heeft doen toekomen. Hij (of zij) zal in een persoonlijk gesprek met u beslissen of hij u onder zijn hoede wil nemen en de eerste stappen op het pad naar zelfstandigheid wil begeleiden. Deze MSR wordt dan uw coach, wat betekend dat hij tijd en moeite in uw opleiding zal steken, u zal begeleiden en ervoor zal zorgen dat u zoveel mogelijk succes zult hebben. Immers:
  hij heeft hiervan ook direct profijt.
  Mocht u een andere coach wensen, omdat u daar een beter gevoel bij hebt, dan kan dat natuurlijk. Echter, hebt u een coach gevonden en bent u onder hem ingeschreven, dan blijft u in zijn downline ingeschreven totdat u sterker gegroeid bent dan hijzelf.
  Met betrekking tot vragen over piramideverkoop
  Wij krijgen soms de vraag of ons systeem niet een soort van piramidesysteem is.
  Het antwoord daarop is eenvoudig: nee!
  Een piramidesysteem kenmerkt zich daardoor dat nieuwe medewerkers/leden/consultants of hoe ze die titels ook mogen noemen, zich in een bedrijf in moeten kopen. Het bedrag waarmee ze dat doen gaat dan naar de lagen binnen de organisatie boven hen. Ze doen dit in de hoop dat er onder hen nog veel meer mensen zullen komen die hen dan weer (veel) geld moeten betalen.
  jouw Energie werkt zo absoluut niet!

Verder

 1. Om verkoper te worden hoeft u niets te betalen.
 2. Een junior sales representative draagt geen kosten voor de verkoop of de
  scholing.
 3. Het verdienstenplan binnen jouw Energie is zo dat juist de verkoop 75% van
  de winst krijgt.
 4. U kunt zich niet ‘naar boven inkopen’.

Dat laatste punt behoeft nog enige uitleg:
Natuurlijk kunt u als verkoper ook zelf onze producten aanschaffen. U bent ten slotte van onze producten en ons bedrijf overtuigt (zie punt 2). Uit het verkooptechnisch oogpunt is daar ook wel iets voor te zeggen. Immers: waarom zou een klant van u een systeem kopen dat u aanprijst, maar het zelf niet hebt? Maar laat het duidelijk zijn: u bent op geen enkele wijze verplicht om welk product dan ook zelf aan te schaffen. Om dit heel duidelijk te stellen: zolang u de status van junior sales representative hebt, verkopen wij u geen enkel product. Later, als senior sales representative (als u ook meer marge hebt) mag u natuurlijk wel kopen wat u wil.