Onderzoek & Advies

Opstellen onafhankelijk theoretisch advies

GRATIS !

Op basis van de door u aangeleverde gegevens, zie formulier ‘Aanvraag theoretisch energie advies‘, stellen wij een onafhankelijk theoretisch advies voor u op. Hierin staan de eerste aanbevelingen waarnaar u het beste kunt kijken als u energie wilt gaan besparen.

Op basis van uw verbruik berekenen wij hoeveel geld er verloren gaat door de volgende onderdelen: dak, gevels, glas en deuren, vloer, ventilatie en lucht, sanitair warm water, koken, verlichting, witgoed en entertainment (TV´s, computers etc.)

SUBSIDIECONTROLE, RESERVERINGEN EN AANVRAAGONDERSTEUNING

GRATIS !

Wij adviseren u over welke subsidieregelingen voor u van toepassing kunnen zijn. Dit doen wij naar eer en geweten, maar onder voorbehoud. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de subsidieverstrekkende instanties, die deze subsidies openbaar te kennen moeten geven. Doen zij dit niet, dan zijn wij natuurlijk niet in staat om u hierover te informeren.
jouw Energie is daarom niet aansprakelijk voor het aanvragen en/of uitbetalen van een subsidieregeling. (dat doet de subsidieverstrekker, en dat zijn wij nu eenmaal niet)
Onze aansprakelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de door ons tegen betaling geleverde producten en werkzaamheden. De adviezen en door ons gefaciliteerde reserveringen zijn voor u kosteloos en vallen daarmee uitdrukkelijk niet onder onze aansprakelijkheid.
Ook het bijhouden van tijdschema’s, termijnen, aanleveren van relevante documenten etc. wordt door ons naar beste vermogen gedaan, maar kan nooit tot het aanvaarden van enige aansprakelijkheid leiden.

Opstellen maatwerkadvies

150,00 € excl. BTW *

U laat een maatwerkadvies opstellen als u een compleet overzicht over uw verbruik en uw besparingsopties wenst. In sommige gevallen is een maatwerkadvies ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een bepaalde subsidie.
Hiervoor sturen wij een EPA adviseur naar u thuis, om alle relevante data op te nemen. Onze EPA adviseur neemt alle maten van uw huis op en maakt een berekening om uw energieverlies per gevelonderdeel te controleren.
Ook controleert hij of alle maatregelen bouwtechnisch haalbaar zijn, en wat precies het besparingspotentieel is. Met andere woorden: hij maakt van uw theoretisch advies, een praktisch, gecontroleerd advies.

Onderzoek elektrisch verbruik

€ 50,00 tot € 200,00 excl. BTW

Hiertoe worden van 19 verbruikers elk uur het verbruik gemeten, gedurende een week, een maand of een jaar. Op deze manier weet u precies welk apparaat u het beste kunt vervangen.
De kosten van dit onderzoek bedragen naar gelang de looptijd:

Passief infraroodonderzoek

€ 150,00 excl. BTW

Bij een infraroodonderzoek of thermografisch onderzoek worden beelden van uw huis genomen met een infraroodcamera om warmtelekken in de schil van uw huis op te sporen. Hiermee kunt u bv. vaststellen of een eerder aangebrachte isolatie nog correct sluit, of waar zich warmtebruggen bevinden.

OPSTELLEN ENERGIELABEL

€ 70,00 tot € 150,00 excl. BTW

Wij bieden u als extra dienst, in combinatie met het opstellen van een maatwerkadvies, aan om uw energielabel officieel te melden bij de centrale databank van de overheid. Dit kan direct na opname van uw gegevens, maar ook nadat de energiebesparende maatregelen bij u zijn uitgevoerd. Doet u dit binnen een jaar na opname, en hebben wij de maatregelen voor u uit mogen voeren, dan betaalt u enkel voor deze melding enkel de heffingskosten. Indien wij niet zelf de maatregelen uitgevoerd hebben, moeten wij ons ervan overtuigen dat de maatregelen wel uitgevoerd zijn en door dit meerwerk verhoogt de prijs van het energielabel naar € 150,00 excl. BTW.
Een energielabel is verplicht als u uw huis wil verkopen of verhuren. (ook al wordt deze Europese verplichting in Nederland zeer vaak ontdoken).

*) U krijgt van ons tegoedbonnen ter waarde van 150,- euro, die u kunt verzilveren als u ons opdracht geeft tot het uitvoeren van een of meerdere van de genoemde maatregel(en).

Tegoedbon t.w.v.
€ 150,-

*) Bij het opstellen van een maatwerkadvies krijgt u van ons tegoedbonnen
ter waarde van 150,- euro

die u kunt verzilveren als u ons opdracht geeft tot het uitvoeren van een of meerdere van de genoemde maatregel(en).
MAATWERKADVIES