Douchewater Warmte Terugwinning

Door alle ontwikkelingen om het energieverbruik voor ruimteverwarming te verlagen, vormt de bereiding van warm tapwater een steeds groter aandeel van de energiebehoefte van een woning. In sommige woningen is het energieverbruik voor de bereiding van warm tapwater zelfs hoger dan voor ruimteverwarming. De douchewarmteterugwinning (DWTW) wint warmte terug uit het douchewater dat in het riool wegstroomt. De warmteuitwisseling vindt plaats via het principe van een concentrische buis (buis in buis). Door de binnenbuis stroomt het warme afvalwater van de douche naar beneden en verwarmt hierbij het koude leidingwater dat in de buitenste buis omhoog stroomt. Het koude leidingwater van gemiddeld 10 °C wordt hierdoor verwarmd tot ongeveer 25 °C, afhankelijk van het rendement van de DWTW.

Toepassing van een DWTW heeft twee voordelen. Ten eerste is er de energiebesparing. Doordat het koude water is voorverwarmd, behoeft minder warm water bijgemengd te worden. Bij een gelijkblijvend tapdebiet hoeft het opwekkingstoestel minder warm water te bereiden. Omdat een DWTW een opwarmtijd heeft, is een thermostatische douchemengkraan noodzakelijk. Zonder een thermostatische douchemengkraan moet tijdens het begin van een douchebeurt de temperatuur continu bijgesteld worden. Vanuit het oogpunt van comfort is dit niet wenselijk.
Tweede voordeel is dat het warmwatercomfort toeneemt bij een opwekkingstoestel met beperkt vermogen voor warm tapwater. Doordat de koudwateraansluiting is  voorverwarmd kan meer koud water worden bijgemengd. Hierdoor neemt de douchestraal toe in capaciteit.Half Column


Twee uitvoeringen
De DWTW is er in twee uitvoeringen: als buis-in-buis constructie én geïntegreerd in een douchebak. De buisvormige constructie kan alleen worden toegepast in eengezinswoningen of maisonettewoningen met de badkamer op de verdieping. De DWTW kan dan in een schacht worden geplaatst.
In appartementen of renovatieprojecten kan een douchebak met DWTW worden geplaatst. Deze uitvoering heeft een lager rendement. In de praktijk ondervindt de douchebak DWTW vooral belemmeringen doordat veelal een vlakke douchevloer – en geen douchebak – wordt vereist (huurwoningen) of de toekomstige eigenaren zelf hun sanitair kiezen (koopwoningen). Door de ontwikkeling van een in de vloer geïntegreerde douchebak is toepassing in het huursegment toch mogelijk.

Douchegoot-wtw
De Douchegoot-wtw is de ideale combinatie van een afvoergoot en een warmtewisselaar. Met de Douchegootwtw wordt warmte uit douchewater onttrokken. De Douchegoot-wtw heeft een energiebesparing van 50% per douchebeurt.
Toepassing
De Douchegoot-wtw kan uitstekend worden toegepast in appartementen of woonhuizen met een badkamer op de begane grond. De hoogte van de Douchegoot-wtw
is slechts gering, zodat de Douchegoot in vrijwel elke vloer geplaatst kan worden. De Douchegoot-wtw wordt geleverd met frame en rooster.
Door de veel gecompliceerdere opbouw in de combinatie van RVS, kunststof en koper, is de doucheWTW duidelijk duurder dan de verticate douchepijpWTW

De bruto-adviesprijs van een DWTW varieert tussen de € 350 – 500. Die van de douchegootWTW tussen de € 1.200 en 1.300.

Conclusie
Het toepassen van warmteterugwinning uit douchewater is een kosteneffectieve methode om het energiegebruik in woningen te reduceren. In de projectmatige nieuwbouw kan een EPC-reductie van 0,06 à 0,09 behaald worden met een investering van circa € 500. De keuze voor DWTW moet echter niet blindelings worden gemaakt omdat het effect op de EPC gunstig is. Voordat men een definitieve keuze maakt, moet worden beoordeeld of het ontwerp aan de voorwaarden voldoet of aangepast kan worden. Bij toepassing van de DWTW moet immers rekening worden gehouden met ontwerpvoorwaarden, energetische voorwaarden en veiligheidsvoorwaarden.
Indien hieraan wordt voldaan, is de toepassing van DWTW een goede maatregel om het energiegebruik van een woning te beperken.