Ventilatie zonder warmteverlies

Balansventilatie
Mechanische ventilatie en WTW

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mensen of dieren verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren en verse lucht aan te voeren.
De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bv. sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, stof, geurstoffen).
De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt voornamelijk af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) verontreiniging en van het aantal mensen die in die ruimten verblijven.

Spuiventilatie 

Spuiventilatie of luchten is niet hetzelfde als de hier genoemde ventilatie, maar heeft ten doel in korte tijd sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren of te spuien. Dit kan worden bereikt door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten. Deze manier van ventileren is bij een gemiddelde bewoning in combinatie met een goede isolatie en kierdichtheid, bijna altijd onvoldoende.

De soorten ventilatie in een huis kunnen we onderverdelen in 4 types: